Fri for mobberi

Bamsemøder/Fri for mobberi:
 
I Kernehuset arbejder vi med Fri for mobberi. Det handler om……
at skabe en kultur, hvor børn viser omsorg for hinanden
at børnene lærer at reagere på drillerier og mobning 
at aktivere de mange passive tilskuere og give dem modet til at gribe ind og forsvare kammerater
at børnefællesskabet i børnehaven er præget af tolerance og respektBamseven:
Alle børn får en bamseven når de starter i børnehave. Bamsen symbolisere tryghed og venskab – og skal minde dem om at passe godt på hinanden og at være en god kammerat.
 
Bamsemøde:
Børnene i Kernehuset deltager på skift i mindre grupper, i bamsemøderne.
På Bamsemøderne bliver de abstrakte samtaler om drilleri og mobning konkrete for børnene og giver dem redskaber til at håndtere drillerier og til at sige til og fra. Børnene giver hinanden massage og leger sjove lege.
Kernehuset, Sygehusvejen 33b, 5970 Ærøskøbing, Tlf.: 62 52 19 59